shqiptarortodoks.com - albanianorthodox.com
Fan S. Noli Kisha shqiptare Bibla shqip Albanologji Foti Cici

Fjala e mirë - predikime
Dhimitër Përmeti, Tiranë (1943)

Fjala e mirë - predikime    pdf

Fjala e mirë në pdf (0.4 MB)

Fjala e mirë- predikime    html

Fjala e mirë në html