shqiptarortodoks.com - albanianorthodox.com
Fan S. Noli Kisha shqiptare Bibla shqip Albanologji Foti Cici

Uratore e Kishës Orthodokse
Fan S. Noli, Boston (1941)
© Peshkopata Ortodokse Shqiptare në Amerikë

Uratore e Kishës Orthodokse    pdf

Mesha Hyjnore në pdf [graf] (1.6 MB)
Mesha Hyjnore në pdf [tek] (0.2 MB)

Uratore e Kishës Orthodokse    html

Mesha Hyjnore në html