shqiptarortodoks.com - albanianorthodox.com
Fan S. Noli Kisha shqiptare Bibla shqip Albanologji Foti Cici

Mesha Hyjnore
© Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, Tiranë (1995)

Mesha Hyjnore    pdf

Mesha Hyjnore në pdf [gra] (1.6 MB)
Mesha Hyjnore në pdf [tek] (0.2 MB)

Mesha Hyjnore    html

Mesha Hyjnore në html