shqiptarortodoks.com - albanianorthodox.com
Fan S. Noli Kisha shqiptare Bibla shqip Albanologji Foti Cici

Ungjijtë e të dielave
At Jovan H. Chani (Çani), St. Louis (1930)

Libri i plotë

UNGJIJTË E TË DIELAVE në pdf [gra] (5.1 MB)


Libri i ndarë në kapituj

UNGJIJTE MENGJEZORE TE SE DIELAVE (0.5 MB)
UNGJIJTE DIELORE PAS JOANIT (0.5 MB)
UNGJIJTE DIELORE PAS MATTHEUT (0.6 MB)
UNGJIJTE DIELORE PAS LUKAJT (0.5 MB)
UNGJIJTE DIELORE (0.4 MB)
UNGJIJTE E TE DIELAVE PAS MARKUT (0.3 MB)
PAS KALENDARIT TE VJETER (0.3 MB)