shqiptarortodoks.com - albanianorthodox.com
Fan S. Noli Kisha shqiptare Bibla shqip Albanologji Foti Cici

Libre e të Kremteve të Mëdha të Kishës Orthodoxe
Fan S. Noli, Boston (1911)

Libri i plotë

LIBRE E TE KRÉMTÉVÉ TE KISHES ORTHODOXE në pdf [gra] (8 MB)


Libri i ndarë në kapituj

LIBRA PERMBAN (0.6 MB)
VIÉSHTE É PARE (1.0 MB)
VIÉSHTE É DYTE (0.7 MB)
VIÉSHTE É TRÉTE (0.7 MB)
DHJÉTOR (3.9 MB)
JÉNAR (3.8 MB)
SHKURT (0.5 MB)
MARS (0.4 MB)
PRILL (0.3 MB)
MAJ (0.3 MB)
QÉRSHOR (0.3 MB)
KORRIK (0.1 MB)
GUSHT (0.7 MB)
UNGJIJTE MEGJÉZORE TE SE DIÉLAVÉ (0.6 MB)
DIÉLORE, OSÉ UNGJIJTE DHÉ APOSTUJTE É TE DIÉLAVÉ TE MOTIT (2.7 MB)


Libre e të Kremteve të Mëdha të Kishës Orthodoxe    html

LIBRA PERMBAN
VIÉSHTE É PARE
VIÉSHTE É DYTE
VIÉSHTE É TRÉTE
DHJÉTOR
JÉNAR
SHKURT
MARS
PRILL
MAJ
QÉRSHOR
KORRIK
GUSHT
UNGJIJTE MEGJÉZORE TE SE DIÉLAVÉ
DIÉLORE, OSÉ UNGJIJTE DHÉ APOSTUJTE É TE DIÉLAVÉ TE MOTIT