shqiptarortodoks.com - albanianorthodox.com
Fan S. Noli Kisha shqiptare Bibla shqip Albanologji Foti Cici

Lutjésorja (Tetë tingujt)
Fan S. Noli, Boston (1914)

Libri i plotë

LUTJÉSORJA në pdf [tek] (0.4 MB)
LUTJÉSORJA në pdf [gra] (3.4 MB)


Libri i ndarë në kapituj

LENDA É LIBRES (0.4 MB)
TINGELL I (0.4 MB)
TINGELL II (0.3 MB)
TINGELL III (0.3 MB)
TINGELL IV (0.3 MB)
TINGELL TERTHOR I (0.3 MB)
TINGELL TERTHOR II (0.3 MB)
TINGELL I RÉNDE (0.2 MB)
TINGELL TERTHOR IV (0.3 MB)
DERGIMESORÉ DHE LAVDIRA MENGJÉZORÉ (0.3 MB)
KANUNI I VOGEL (0.4 MB)
KANUNI I MATH (0.3 MB)
LISTA É NDIHMETAREVÉ (0.2 MB)Lutjésorja (Tetë tingujt)    html

Lutjésorja në html

TINGELL I
TINGELL II
TINGELL III
TINGELL IV
TINGELL TERTHOR I
TINGELL TERTHOR II
TINGELL I RÉNDE
TINGELL TERTHOR IV
DERGIMESORÉ DHE LAVDIRA MENGJÉZORÉ
KANUNI I VOGEL
KANUNI I MATH
LISTA É NDIHMETAREVÉ