shqiptarortodoks.com - albanianorthodox.com
Fan S. Noli Kisha shqiptare Bibla shqip Albanologji Foti Cici

Predikime

Këto predikime u përgatitën dhe u transmetuan nga Foti Cici në Athinë (1995), në radion e kishës ortodokse të Greqisë, 89.4 FM.

Emisioni Ungjilli i së dielës në shqipe   
(To Evangelio tis Kiriakis sta Alvanika)

Farëhedhësi (Lluka, 8:5-15)
14 tetor 1995  

I pasuri dhe Llazari i varfër (Lluka, 16:19-31)
Jeta e shën Nektarit

4 nëntor 1995  

Samaritani i mirë (Lluka, 10:25-37)
Jeta e shën Joan Gojartit

11 nëntor 1995  

I pasuri i pamend (Lluka, 12:16-21)
Jeta e shën Ekaterinës

18 nëntor 1995  

Njeriu i pasur (Lluka, 18:18-27)
Jeta e shën Andreas

25 nëntor 1995  

I verbëri (Lluka, 18:35-43)
Katekizëm: Besorja

3 dhjetor 1995  

Gruaja e kërrusur (Lluka, 13:10-17)
Katekizëm: Besorja

10 dhjetor 1995  

Gostia e madhe (Lluka 14:16-24)
Katekizëm: Besorja

16 dhjetor 1995  

Lindja e Krishtit (Mattheu, 2:1-12)
Katekizëm: Besorja

22 dhjetor 1995  

Para Pagëzimit të Krishtit (Marku, 1:1-8)
Katekizëm: Besorja

30 dhjetor 1995  

Top