shqiptarortodoks.com - albanianorthodox.com
Fan S. Noli Kisha shqiptare Bibla shqip Albanologji Foti Cici

Të-bërëtë (Gjeneza / Zanafilla)
Kostandin Kristoforidhi, 1889

Libri i plotë

Krye 1 - 50 (20.2 MB)


Libri i ndarë në kapituj

Krye 1 - 10 (0.9 MB)
Krye 11 - 20 (0.9 MB)
Krye 21 - 30 (1.2 MB)
Krye 31 - 40 (1.1 MB)
Krye 41 - 50 (1.2 MB)


Të-bërëtë (Gjeneza / Zanafilla)    html

Krye 1 - 5